Hukuki Makaleler

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası - tekohukuk

Araç değer kaybı, bir aracın satışı veya ticareti sırasında dikkate alınan bir faktördür. İkinci el bir araç satın alırken veya satarken, aracın değer kaybını tespit etmek ve bu bilgiyi değerlendirmek önemlidir. Araç değer kaybı, bir taşıtın (örneğin, otomobil, kamyonet, motosiklet vb.) geçirdiği kazalar sonucunda tramer sistemine işleyen hasar bedelleri ve boyanan, değişen parçaların bulunmasıyla doğrudan ilgilidir. Kaza sonrası değer kaybı olarak da adlandırılır. Bu tür bir değer kaybı, aracın kaza sonrası tamir edilmiş olsa bile, potansiyel alıcıların gözünde azalan bir değere işaret eder.

Araç değer kaybında tazminat tutarı, genellikle aracın yaşına, kilometre durumuna, genel durumuna, marka ve modeline, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir ve bu hususlara göre belirlenmektedir.

Ülkemizde araç piyasasında alıcıların ve satıcıların en çok dikkat ettiği hususlar aracın kaportasında meydana gelen kazalardan kaynaklanan boyalı parça ve değişen parçaların olup olmaması durumudur. Araçta boyalı veya değişen bir parça bulunduğu durumda araç değer kaybetmektedir. Bu durum o denli önemlidir ki yurdumuzun her noktasında araç ekspertiz firmaları alıcı ve satıcıyı buluşturmaktadır. Yaşanan en ufak bir kazada dahi aracınızda bir parmak kadar boya olması durumunda bile aracınız değer kaybetmekte ve bu davayı açma hakkını elde etmiş olmaktasınız.

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI NEDİR?

Araç değer kaybı davası genellikle sigorta şirketleri ile mücadele edilen bir süreçtir. Sigorta şirketleri, poliçe koşullarına ve aracın tamir durumuna bağlı olarak değer kaybını tazmin etme konusunda farklı politikalar uygulayabilirler. Araç sahibi, değer kaybını ispatlamak için özellikle kaza öncesi ve kaza sonrası durumu gösteren belgeler, ekspertiz raporları ve benzeri kanıtlar sunmak zorundadır.

Yaşanan kaza sonrası araçta meydana gelen nitelikli mekanik problemler ve kaporta aksamındaki boyalı ve değişmiş parçaların bulunması durumunda açılacak olan dava türü Araç Değer Kaybı Davasıdır. Yaşanan bu kazada, kazaya neden olan karşı tarafın kusurunun bulunması gerekmektedir. Bilinenin aksine kısmi kusur olan dosyalarda da tarafların değer kaybı davası açma hakkı vardır.

Ekspertiz raporu hazırlandıktan sonra sigortaya başvuru yapılabilir. Ekspertiz raporu hazırlanmadan veya fatura hazırlanmadan değer kaybı tazminatına başvurulamaz. Başvurulduğu takdirde olumsuz sonuçlanacaktır.

DEĞER KAYBI DAVASI NASIL AÇILIR?

Araç değer kaybı davası açmak için aşağıdaki süreci izleyebilirsiniz :

1- Hasarın Belirlenmesi:

Kaza sonrası aracınızdaki hasarı SBM tarafından belirlenen sigorta ekspertizi belirleyecektir.Fakat sadece bununla yetinmemek de gerekebilir. Belirlenen bedel hasarınızı tamir edecek miktarda değilse, bir değerleme uzmanından hasarın detaylı bir raporunu almakta fayda vardır.

2- Kaza Öncesi ve Kaza Sonrası Değer Karşılaştırması:

Kaza öncesi ve kaza sonrası aracınızın değerini belirlemek için bir hukukçuya ya da ekspertizfirmasına danışmalısınız. Araç ilanlarının bulunduğu sitelerdeki ilanlardan da yardım alabilirsiniz.

Aracın marka, model, yaş, kilometre durumu ve genel durumu gibi faktörlere dayanarak bir değer kaybı hesaplaması yapılmaktadır.

3- Sigorta Şirketine Başvuru Yapmak:

Değer kaybı davası, sigortaya başvuru yapmakla başlayan bir süreçtir, sigortaya başvuru süreci 15 iş günüdür. Sigorta şirketinin ödemenin eksik veya hiç yapılmaması halinde ise Değer kaybı davası açılmalıdır.

Değer kaybı davası yerel mahkemelerde veya Sigorta Tahkim Komisyonu’nda açılır. Dava açmadan önce sigorta şirketine başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Davanın Sigorta tahkim komisyonunda açılması dava süresini kısaltmaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Kusuru olan karşı tarafın sigorta şirketine yazılı olarak başvuru yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketinin istediği belgeler ve bir başvuru dilekçesi ile sigorta şirketine başvuru yapılmalıdır. Sigorta şirketinin 15 iş günü içerisinde bu başvuruya ilişkin bir ödeme yapması gerekmektedir.

Her sigorta şirketi farklı belgeler talep edebilmekte olup sigorta şirketleri talep ettikleri evrakları internet sitelerinde yayınlamaktadırlar. Sigorta şirketini arayarak gerekli evrakları öğrenmekte izlenecek bir farklı yoldur. 

ARAÇ DEĞER KAYBI AVUKAT ÜCRETİ 2024

Araç değer kaybı avukat ücretleri genellikle komisyon oranı üzerinden yapılan anlaşmalarla belirlenmektedir. Bu oran her avukatın kendi tercihine göre değişmekle birlikte yasal sınır olan %25’in üzerine çıkamamaktadır. Kaza geçirdikten sonra tarafınızı arayıp avukat, hasar danışmanı olduğunu söyleyerek sizden vekalet almaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmanız gerekmektedir. 

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEPTE BULUNAN : (ruhsat sahibi yazılacak)

Adres: ….

KONU : ………… Plaka Sayılı Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Ödenmesi talebimiz hakkındaki dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR : Şirketinize sigortalı (KARŞI TARAFIN PLAKASI) plaka sayılı araç ………… Tarihinde bana ait (KENDİ ARACININ PLAKASI) plaka sayılı araca çarparak maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmesine sebebiyet vermiştir.

Kaza neticesinde bana ait ……… plakalı araçta değer kaybı oluşmuştur. Aracımda oluşan değer kaybının iş bu talep yazısının tarafınıza ulaşmasına müteakip yasal süre içerisinde tarafıma ait ………. bankasına kayıtlı, ………….. iban numaralı hesaba yatırılmasını, aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususunu saygı ile ihtar ederim. 

                                                                                                   Başvuru tarihi               

Ad Soyad

İmza

EKLER:

Sigorta şirketinin istediği belgeler konulmalıdır.

ARAÇ DEĞER KAYBI NOTER VEKALET ÜCRETİ

Araç değer kaybı için bir avukata vekalet vermek istediğinizde 2024 yılı itibariyle noter vekalet ücreti 700-900 TL arasında değişmektedir.

DEĞER KAYBI ZAMANAŞIMI

Türk Borçlar Kanunu 

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri

MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Değer kaybı davalarında zamanaşımı haksız fiil zamanaşımına tabii olup 2 yıldır. 2 yıl içerisinde yapılmayan başvurular daha sonra talep edilemeyecektir. 

DEĞER KAYBI DAVASI NE KADAR SÜRER

Değer kaybı davası, sigortaya başvuru aşamasında ortalama 1 ay kadar sürmekte olup daha sonrasında ödemenin eksik veya hiç yapılmaması halinde ise Değer kaybı davası yerel mahkemelerde açıldığı taktirde 2-3 yıl kadar sürebilmektedir. Değer kaybı davasının Sigorta Tahkim Komisyonunda açılması halinde ise süreç 6-8 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Bu süreler ortalama ve tahmini süreler olup kesin süreler değildir, sigorta şirketinin yoğunluğu, mahkemelerin bölgesel yoğunluğu ve sigorta tahkim komisyonunun yoğunluğu gibi bir çok sebep bu süreçleri uzatıp kısaltabilmektedir.

Ayrıca enflasyonun yüksek olduğu ülkemizde değer kaybı tazminatı hakkınızı almak için yasal süreci hızlı bir şekilde başlatmakta fayda vardır. Değer kaybı tazminatı davalarında belirlenen tazminat bedeli kaza tarihinde aracın değeri üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Sürekli artan araç fiyatlarının olduğu bir piyasada Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak mantıklı bir seçenek olarak görünmektedir.

DEĞER KAYBI DAVASI ŞARTLARI

Değer kaybı davası açmak ve sigortadan değer kaybı ücreti talep edebilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

  • 1- Karşı tarafın kazada kusuru bulunmalıdır. (Kusurun miktarı farketmemektedir.)
  • 2- Aracınızın kaporta aksamında veya nitelikli mekanik aksamında (motor,şanzıman gibi) bir zarar meydana gelmiş olmalıdır.
  • 3- Kaportada meydana gelen hasar plastik parçaları kapsamamaktadır. ( Çok yüksek tramer kaydı işlenmiş plastik parçalar da değer kaybı oluşturmaktadır.)
  • 4- Aracınızın piyasa şartlarında değer kaybetmiş olması gerekmektedir.
  • 5- Kazada hasar gören parçaların daha önceden hasarsız olması gerekmektedir.
  • 6- Aracınızın ağır hasar kaydı olmaması gerekmektedir.
  • 7- Aracınızın çok yaşlı olmaması gerekmektedir. (Antika değeri olan araçlarda yaş farketmemektedir.)

ARAÇ DEĞER KAYBI AVUKATI TEKİRDAĞ ÇORLU

Araç değer kaybı talebinde Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken çok önemli unsurlar bulunmaktadır. Bu hususlarda herhangi bir eksiklik olması durumunda talebiniz sonuçsuz kalabilmektedir.

Bu sebeple araç değer kaybı davası ile ilgili sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bulunmak isteyenlere hem teknik destek hem de hukuki destek almaları gerekmektedir. Çünkü hukuki destek almadan yapılmış olan değer kaybı başvurularında sigorta şirketleri başvuruları değerlendirmeye almamaktadır, bu durum sigorta tahkim komisyonunda da sizi haklıyken haksız durumuna düşürebilmektedir. Bu konuda Tekirdağ araç değer kaybı avukatı olarak uzman kadromuzla sizlere teknik ve hukuki danışmanlık vermemiz için numaranızı bırakabilir veya bizi arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir