Hukuki Makaleler

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesini sağlayan hukuki bir süreçtir. Bu süreç, TMK’nın belirlediği hükümler doğrultusunda yürütülür. Boşanma davası, genellikle tarafların anlaşmazlıkları, çatışmaları veya evliliğin devamının mümkün olmaması gibi nedenlere dayanır.

Taraflar, boşanma davası açmadan önce Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepleri göz önünde bulundurmalıdır. TMK, boşanma nedenlerini açıkça belirtmiş olup bu nedenlerden birine dayanmayan bir boşanma davası reddedilebilir.

Boşanma süreci, mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka gibi önemli konuları içerir. Mahkeme, tarafların taleplerini ve delillerini değerlendirerek adil bir karar vermeye çalışır. Özellikle çocuklarla ilgili meselelerde mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetir.

Boşanma davası sürecinde taraflar, boşanma avukatları aracılığıyla yasal süreci yönetirler. Avukatlar, müvekkillerini TMK’nın hükümleri konusunda bilgilendirir ve mahkeme sürecinde haklarını savunurlar.

Bu karmaşık hukuki süreç, duygusal ve mali zorlukları içerebilir. Dolayısıyla, tarafların uzman hukuki yardım almaları sıklıkla önerilir. Boşanma davası hem kanuni düzenlemelere uygun hem de tarafların haklarını koruyan bir şekilde yürütülmelidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası için yazılı bir boşanma dilekçesi ile yetkili aile mahkemelerine başvurulur. Başvurulabilecek yetkili mahkemelerden biri eşlerden birinin (karı ya da koca) ikametinin (yerleşim yerinin) bulunduğu yer mahkemesidir. Diğer yetkili mahkeme ise davadan önce son defa altı aydan beri eşlerin birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Anlaşmalı dava açılacaksa Türkiye’nin herhangi bir yerinde açılması mümkündür. Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Eğer yer mahkemesinde aile mahkemesi yok ise o halde başvurulacak mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Boşanma davası açma süreci oldukça önemlidir ve Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre belirli adımlara tabidir:

 • Hukuki Sebep Belirleme: Boşanma davası açmadan önce, TMK’nın 166. maddesinde belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanmak gereklidir. Boşanma sebebinin belirlenmesi davaya sağlam bir hukuki temel oluşturur.
 • Avukat Seçimi: Boşanma davası süreci karmaşık olduğundan bir avukat tutmak önemlidir. Avukat, tarafları yasal hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirir, gerekli belgeleri toplar ve mahkeme sürecini yönetir.
 • Dava Dilekçesi Hazırlama: Avukat tarafından, boşanma taleplerini detaylı bir şekilde içeren dava dilekçesi hazırlanır. Dava dilekçesi, tarafların kimlik bilgilerini, boşanma sebebini, mal rejimini, çocuklar varsa velayet durumunu ve diğer talepleri içermelidir.
 • Dilekçenin Mahkemeye Sunulması: Hazırlanan dava dilekçesi, yetkili aile mahkemesine sunulur. Dilekçenin mahkeme tarafından incelenmesi için gerekli yasal ücretler ödenir.
 • Tarafların Mahkemeye İştiraki: Mahkeme, tarafları duruşmaya çağırarak talepleri dinler. Taraflar, avukatları aracılığıyla savunma yaparlar ve mahkemenin sorularını cevaplarlar.
 • Medeni Durum Beyanı: TMK’nın 173. maddesi uyarınca, tarafların medeni durumlarını bildiren resmi bir beyan sunmaları gerekebilir.
 • Anlaşmalı Boşanma Durumu: Taraflar anlaşmalı boşanma kararı alırsa bir protokol hazırlanarak mahkemeye sunulur. Mahkeme, protokolü onaylayarak boşanma kararını verir.
 • Kararın İlamı: Mahkeme, tarafların taleplerini ve sundukları delilleri değerlendirerek bir karar verir. Kararın kesinleşmesiyle boşanma işlemleri tamamlanmış olur.

Bu süreç, karmaşık olabilir ve tarafların adil bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için profesyonel bir hukuki yardım almak önemlidir.

Boşanma Davası Masrafları 2024

Boşanma davası masrafları, dava sürecinin çeşitli aşamalarında ortaya çıkan farklı giderleri içerir. İşte boşanma davası masraflarıyla ilgili genel bilgiler:

 • Avukat Ücretleri: Boşanma davası sürecinde bir avukatla çalışmak genellikle gereklidir. Avukatın ücreti, davanın karmaşıklığına, süresine ve avukatın deneyimine bağlı olarak değişebilir.
 • Mahkeme Harçları: Dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ve mahkeme işlemleri için belirli harçlar ödenir. Harçlar, davaya konu olan taleplere göre değişiklik gösterebilir.
 • Adliye Giderleri: Mahkemeye sunduğunuz belgelerin onaylanması veya belgelerin çoğaltılması gibi adliye işlemleri için ek masraflar ortaya çıkabilir.
 • Bilirkişi Ücretleri: Taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı durumlarda mahkeme, bir bilirkişi atanmasını isteyebilir. Bilirkişi ücretleri de boşanma davası masraflarına dahil olabilir.
 • Tanık ve Delil Giderleri: Tanıkların ifade vermesi veya delillerin sunulması gerektiğinde, bu süreçle ilgili masraflar ortaya çıkabilir.
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Masrafları: Taraflar anlaşmalı boşanma yolunu seçerlerse, protokolün hazırlanması ve mahkemeye sunulması için belirli masraflar ödenebilir.
 • Yargılama İstem Dilekçesi Masrafları: Tarafların birbirine karşı yargılama istem dilekçesi vermesi durumunda, bu dilekçenin mahkemeye sunulması için belirli harçlar ödenir.

Boşanma davası masrafları davaya ilişkin koşullara ve tarafların tercihlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Profesyonel bir avukatla çalışmak, masrafların etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Avukatlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler için devletin yayınladığı ücret tarifesi ile yerel baroların ücret tarifeleri uygulanır. Bu vekil ile müvekkil arasında anlaşılan özel fiyattır. Bundan başka bir de davayı kaybeden taraf diğer tarafın vekiline bir ödeme yapmak zorunda kalır. İşte buna da karşı vekalet ücreti denir.

Boşanma davası avukatlık ücreti, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Avukatların ücretlendirme politikaları genellikle şu faktörlere dayanır:

 • Davanın Karmaşıklığı: Dava ne kadar karmaşık ve detaylı ise avukatlık ücreti de genellikle artar.
 • Davaya Konu Talepler: Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi taleplerin yoğunluğu avukatlık ücretini etkiler.
 • Davanın Süresi: Davanın ne kadar sürede sonuçlandığı avukatlık ücretini etkileyebilir.
 • Avukatın Deneyimi: Deneyimli bir avukatın hizmeti genellikle daha pahalı olabilir, ancak daha iyi sonuçlar almanıza da yardımcı olabilir.
 • Büro Lokasyonu: Büronun bulunduğu şehir veya bölge de avukatlık ücretlerini etkileyebilir.

Boşanma davası avukatlık ücreti genellikle saatlik veya dava başına sabit ücret üzerinden belirlenir. Ücret konusunu netleştirmek ve olası masrafları önceden bilmek için avukatınızla başlangıçta bir ücret anlaşması yapmanız önemlidir. İlgili avukatlarla görüşerek fiyat teklifi almanız, bütçenizi daha etkili yönetmenize yardımcı olabilir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Boşanma davası açma hakkı, evlilik birliği içerisindeki tarafların sahip olduğu bir haktır. Bu hak, bozucu yenilik doğuran bir hak niteliğindedir; diğer bozucu yenilik doğuran haklardan farklı olarak ise yalnızca dava yoluyla kullanılabilmektedir. Dolayısıyla geçerli bir boşanmadan bahsedilebilmesi için boşanma davası açılmalı ve sonucunda hâkim tarafından boşanma kararı verilmelidir.

Boşanma davası açabilmek için gerekli şartlar ise Kanun’un muhtelif yerlerinde sayılmış ve dört başlık altında toplanmıştır. Buna göre;

 • Eşler hayatta olmalıdır.
 • Geçerli bir evliliğin kurulmuş ve dava açma anında devam ediyor olması gereklidir.
 • Eşlerden en az birinin boşanma davası açmış olması gerekmektedir.
 • Kanun’da düzenlenen boşanma sebepleri gerçekleşmelidir.

Boşanma davasının açılabilmesi için talebin kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması gerekmektedir. Kanun’da boşanma sebepleri m.161-166 arasında altı maddede düzenlenmiş ve on adet boşanma sebebi öngörülmüştür. Bunlar; zina, hayata kast/pek kötü muamele/onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin boşanma hususunda anlaşması ve eylemli ayrılık sebebiyle boşanmadır.

Çekişmeli Boşanma Nedir ?

Çekişmeli boşanma, eşler arasında evlilik birliğinin sonlandırılması konusunda anlaşmazlık yaşanması durumunu ifade eder. Taraflar, boşanma sürecinde mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka gibi konularda uzlaşmazlık içindedir ve bu nedenle mahkeme kararıyla çözüme kavuşturulması gereken bir durum ortaya çıkar.

Çekişmeli boşanma davası açmak için kanunda düzenlenen boşanma sebeplerinden biri mevcut olmalıdır. Bunlar;

Özel boşanma sebepleri olarak adlandırılan: Zina, Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış, Küçük Düşürücü Suç İşleme, Haysiyetsiz Hayat, Terk ve Akıl Hastalığı veya

Genel boşanma sebepleri olarak adlandırılan: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) ve Fiili ayrılık sebepleridir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Çekişmeli boşanma davası açma süreci şu adımları içerir:

 • Avukat Seçimi: İlk adım, bir aile hukuku avukatı seçmektir. Avukat, size bu süreçte rehberlik edecek, haklarınızı savunacak ve dava sürecini yönetecektir.
 • Dava Dilekçesi Hazırlama: Avukatınız, çekişmeli boşanma dilekçesini hazırlar. Dilekçe, tarafların taleplerini, boşanma sebebini ve diğer önemli bilgileri içermelidir.
 • Dava Başvurusu: Hazırlanan dava dilekçesi, yetkili aile mahkemesine başvurularak dava açılır. Mahkeme, başvurunun gerekli incelemelerini yapar.
 • Tebliğ ve Cevap Dilekçesi: Mahkeme, dava dilekçesini diğer eşe tebliğ eder. Diğer eş, belirli bir süre içinde cevap dilekçesini hazırlayarak mahkemeye sunar.
 • Delillerin Toplanması: Her iki taraf da delillerini mahkemeye sunar. Bu deliller, tanıklar, belgeler, ekspertiz raporları veya diğer kanıtları içerebilir.
 • Duruşmalar ve Mahkeme Kararı: Durum tespiti ve arabuluculuk aşamaları sonuç vermezse, mahkeme duruşmaları gerçekleştirir ve tarafların taleplerini değerlendirerek bir karar verir.
 • Kararın İlamı ve İtiraz Süreci: Mahkemenin verdiği karar, taraflara tebliğ edilir. Taraflar, karara itiraz etme hakkına sahiptir.

Çekişmeli boşanma davası, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları mahkeme yoluyla çözme sürecidir. Profesyonel bir avukatla çalışmak, sürecin etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Çekişmeli boşanma davası süreci, birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterir. Bu sürecin tam olarak ne kadar süreceği şu faktörlere bağlıdır:

 • Davanın Karmaşıklığı: Dava, mal paylaşımı, çocuk velayeti gibi karmaşık konular içeriyorsa süre uzayabilir.
 • Tarafların İddiaları ve Delilleri: Tarafların sunacakları iddialar ve deliller de sürecin uzunluğunu etkiler.
 • Mahkeme Yoğunluğu: Mahkeme takvimine ve iş yüküne bağlı olarak davanın işlenme süresi değişebilir.
 • İtirazlar ve Yargılama Süreçleri: Tarafların mahkeme kararlarına karşı itirazda bulunması veya duruşmaların sıklığı süreyi etkiler.

Genel olarak çekişmeli boşanma davası, birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Ancak her durum benzersizdir ve davanın tamamlanma süresi önemli ölçüde değişebilir. Tarafların ve mahkemenin iş birliği sürecin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olabilir. Profesyonel bir avukatın rehberliği, sürecin etkili bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir ?

Anlaşmalı boşanma kanunda sayılan genel boşanma sebepleri arasındadır. TMK m. 166/3 hükmüne göre eşler evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve ortak hayatın çekilmez olduğu hususunda mutabık ise, anlaşmalı olarak boşanabilir.

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Halim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Buna göre, eşler arasında evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve ortak hayatın çekilmez olduğu hususunda anlaşma sağlandığı kabul edilir. Diğer ek şartlar da gerçekleşmiş ise, boşanma kararı verilir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları 

Anlaşmalı boşanma nasıl olur, anlaşmalı boşanma şartları nelerdir gibi hususlar kanunda açıklanmıştır. Anlaşmalı boşanma için gerekli şartlar:

 • Evlilik birliğinin nikah gününden itibaren en az 1 yıl sürmüş olması,
 • Eşlerin birlikte boşanma davası açması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi,
 • Hâkimin tarafları duruşmada bizzat dinlemiş olması ve açık iradelerini alması ve
 • Hâkimin tarafların üzerinde mutabık kaldıkları boşanma protokolünün mali konular ve çocuklara ilişkin düzenlemelerini uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Anlaşmalı boşanma davası açma süreci şu adımları içerir:

 • Avukat Seçimi: İlk adım, her bir tarafın kendi avukatını seçmesidir. Her iki tarafın avukatları, müvekkilleri adına hukuki işlemleri yürütecek ve sürecin adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.
 • Anlaşma Protokolü Hazırlama: Taraflar ve avukatları, anlaşmalı boşanma sürecinde hangi konularda anlaştıklarını belirleyen bir anlaşma protokolü hazırlarlar. Protokol, mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti gibi konuları içermelidir.
 • Dilekçe Hazırlama ve Mahkemeye Başvuru: Anlaşma protokolü hazırlandıktan sonra, avukatlar tarafından anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanır. Dilekçe ve anlaşma protokolü, yetkili aile mahkemesine başvuruda bulunmak için mahkemeye sunulur.
 • Mahkemeye Sunulan Belgelerin İncelenmesi: Mahkeme, tarafların anlaşma protokolü ve diğer gerekli belgelerini inceleyerek yasalara uygunluğunu kontrol eder.
 • Mahkeme Kararı ve Boşanma Kararı İlamı: Mahkeme, tarafların anlaşmasını değerlendirir ve uygun bulduğu takdirde boşanma kararı verir. Boşanma kararı ilan edildikten sonra resmî belgeler düzenlenir ve taraflara tebliğ edilir.

Anlaşmalı boşanma davası açma süreci, tarafların anlaşmazlıklarını önceden çözdükleri için genellikle diğer boşanma türlerine göre daha hızlı ve düşük maliyetli bir süreçtir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Anlaşmalı boşanma davası genel itibariyle tek celsede sonuçlanan boşanma davası türüdür. Tabi, burada tüm koşulların sağlanmış olması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak bir hafta ile bir ay sonrasına duruşma günü belirlenir. 

Duruşma günü tüm koşulların varlığı halinde boşanmaya karar verilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi üzerine istinaf süresinin dolmasıyla gerekçeli karar kesinleşir. Böylesi bir ihtimalde anlaşmalı boşanma davası, 1 ay ile 3 ay arasında sonuçlanmış olacaktır. Ancak süreyi azaltan birçok faktör bulunmaktadır.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma protokol metnin de mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk ve iştirak nafakası miktarının ne kadar olacağı ile ilgili mali konulara yer verileceği gibi boşanmadan sonra çocuğun velayetinin hangi tarafta kalacağı, velayet kendisinde kalmayan eş ile çocuk arasında ne şekilde kişisel ilişki kurulacağı ve çocuk için ödenecek iştirak nafakası ne kadar olacağı hususları ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü açık, net ve tereddüt oluşturmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Boşamak isteyen taraflar aralarında düzenlenen bu protokolün geçerli olabilmesi için mahkemeye sunularak hâkimin onayının alınması zorunludur. Dolayısıyla bu süreçte hukuki destek almakta büyük bir fayda bulunmaktadır.

Boşamak isteyen taraflar aralarında düzenlenen bu protokol genel olarak her iki eşe hak ve borçlar yükler. Eşlerin hayat öyküsü farklı olacağından, her anlaşmalı boşanma protokolünün de kendine özgü bir yapısı ve içeriği olacaktır. Boşanma protokolünde mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk ve iştirak nafakası gibi konular olacağı gibi evlilik birliğinin sona ermesi hâlinde eşlerin düzenlemesi gereken başka konular olması da doğaldır. Dolayısıyla her anlaşmalı boşanma protokolü eşler bazında değerlendirileceğinden özel olacaktır.

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşler, aşağıda bir örneğine yer vermiş olduğumuz protokole benzer bir protokolü kendi aralarında hazırlayıp birlikte imzalayarak mahkemeye başvuracaklardır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

1. Taraflar

İşbu Anlaşmalı Boşanmaya İlişkin Protokol 17.01.2024 tarihinde aşağıda ad, soyadı ve diğer bilgilerine yer verilen taraflar arasında, birer nüshası taraflarda kalmak, bir nüshası Sayın Mahkemenize sunulmak üzere 3 (üç) orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

• ……………… T.C. kimlik numaralı, ……… ……. (Ad- Soyad Yazılacak)

Alipaşa Mah. Aday Sk. No:18/4 Çorlu/TEKİRDAĞ 

• ……………… T.C. kimlik numaralı, ……… ……. (Ad- Soyad Yazılacak)

Alipaşa Mah. Aday Sk. No:18/4 Çorlu/TEKİRDAĞ 

2. Giriş

Taraflar 20.08.2005 tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten 15.10.2007 doğum tarihli ………,11.01.2009 doğum tarihli ……….., 07.03.2015 doğum tarihli …….. isimli müşterek çocuklarıbulunmaktadır. Taraflar Türk Medeni Kanunu’nun m.166/3 düzenlemesi kapsamında anlaşmalı olarak işbu Protokol kapsamında boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflardan ………….,  iş bu protokolün imzalanmasına mütakiben anlaşmalı boşanma davası açacaktır.

3. Müşterek çocukların velayeti annede kalacaktır. Davalı/Babanın kişisel ilişkisi her Cumartesi sabah 10:00 da alınıp  Pazar günü akşam 17:00’a  kadar,  Sömestr tatilinin başladığı günün yedinci günü sabahı saat 10:00 da alınıp bittiği günün akşamı saat 17:00’a kadar, Dini bayramlarda 2. Gün sabah 10:00 da alınıp bittiği günün akşamı saat 17:00’a kadar sağlanacaktır.

4. Tarafların birbirinden herhangi bir isim altında maddi-manevi tazminat talebi bulunmamaktadır.

5. Tarafların, birbirlerinden yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır.

6. Ortak konutta, …………, çocuklarıyla birlikte yaşayacaktır. Ortak konutta bulunan eşyalar ………’ye ait olacaktır. 

7. Müşterek çocuk ……….. için davalı/Baba aylık 2.500 TL (ikibinbeşyüztürklirası), ……….. için davalı/Baba aylık 2.500 TL (ikibinbeşyüztürklirası), ……….. için davalı/Baba aylık 2.000 TL (ikibintürklirası) nafaka ödeyecektir. Bu miktarlar her yıl tüfe artış oranında arttırılacaktır.

Tarafların iş bu 7 madde dışında birbirlerinden herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Boşanmanın iş bu şartlar altında gerçekleşmesini kabul etmektedirler.26.01.2024

​​​​​​​

​AD SOYAD​​​​​​ AD SOYAD

​İMZA​​​​​​​İMZA

Çekişmeli Boşanma ile Anlaşmalı Boşanma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma ile anlaşmalı boşanma arasındaki en önemli farklar;

• Çekişmeli boşanma davasında kusur araştırması yapılırken anlaşmalı boşanma davasında bırakın kusuru olaylar bile dava konusu edilmez, yani kimin kusurlu olduğu eşler arasında neler yaşandığı hususu yargılama konusu edilmez. 

• Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre çok uzun sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında davanın koşulları ve protokol hususunda herhangi bir eksiklik yok ise tek celse (duruşma) de yargılama sonuçlanır. 

• Çekişmeli boşanma davasında mahkeme hakiminin hem boşanma konusundahem boşanmanın sonuçları konusunda bir karar vermesi gerekecektir. Yani hem tarafların boşanma taleplerinin kabulü ya da reddi yönünde karar verirken hem boşanmanın sonuçları olan velayet, nafaka, tazminat, kişisel ilişki vs. konusunda karar vermesi gerekir. 

• Oysa Anlaşmalı boşanma davasında hâkim sadece tarafların hür iradesi ile hareket edip etmediği ve protokolün uygun olup olmadığına karar verecektir. Hür irade ile boşanmak istediklerini beyan eden tarafların boşanmalarına ve protokoldeki gibi boşanmalarına karar verecektir. Nafakanın miktarına, tazminatın tutarına müdahale etmeyecektir. 

• Anlaşmalı boşanma davalarında tanık, bilirkişi incelemesi, keşif gibi deliller ileri sürülmez. Çekişmeli boşanma davalarında ileri sürülmesi caiz olan her türlü delil ileri sürülür ve araştırılabilir. Bu da yargılamayı uzatan bir etkendir. 

• Anlaşmalı boşanma için bir yıllık evlilik süresi zorunludur. Oysa çekişmeli boşanma davası için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

• Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin duruşmada hazır bulunması zorunludur. Oysa çekişmeli boşanma davasında eşlerin duruşmada hazır bulunması gerekmez. 

• Anlaşmalı boşanma tek duruşmada (celsede) sonuçlanabilirken, çekişmeli boşanma davası tek celsede sonuçlanmamaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasında boşanma süreci hızlı, çekişmeli boşanma davasında ise daha uzun sürmektedir. 

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmada çocuğun velayeti, birçok faktöre bağlı olarak belirlenir ve mahkeme tarafından en iyi çocuk çıkarlarına uygun bir şekilde karar verilir. Çocuğun velayeti, genellikle şu unsurlara dayanarak belirlenir:

1. Çocuğun Yaşı: Küçük yaşta olan çocuklar genellikle annelerine daha yakın olarak kabul edilir, ancak bu mutlak bir kural değildir. Çocuğun gelişim düzeyi ve ihtiyaçları dikkate alınır.

2. Ebeveynlerin Sosyal ve Ekonomik Durumu: Ebeveynlerin sosyal ve ekonomik durumu, çocuğun bakımını üstlenme yetenekleri üzerinde etkili olabilir.

3. Ebeveynler Arasındaki İlişki ve İletişim: Ebeveynler arasındaki ilişki ve iletişim, çocuğun ebeveynleri arasında sürdürdüğü ilişki açısından önemlidir. Ebeveynler arasında olumlu bir iletişim çocuğun duygusal iyiliği için önemlidir.

4. Ebeveynlerin İstemleri ve Anlaşmazlıklar: Ebeveynlerin velayet konusundaki istekleri ve anlaşmazlıkları da dikkate alınır. Anlaşmalı boşanma durumlarında tarafların ortak bir velayet düzeni üzerinde anlaşmaları sıkça görülen bir durumdur.

5. Çocuğun İstekleri: Eğer çocuk belli bir yaşın üzerindeyse mahkeme genellikle çocuğun tercihlerini dikkate alabilir. Ancak, bu çocuğun olgunluğuna ve çıkarlarına bağlı olarak değişir.

Türk Medeni Kanunu’na göre, mahkeme çocuğun çıkarlarına en uygun olacak şekilde velayeti belirler. Genellikle çocuğun hem annesiyle hem de babasıyla düzenli bir ilişkisi sürdürmesi teşvik edilir. Ortak velayet, ebeveynler arasında uygun bir iş birliği varsa ve çocuğun çıkarlarına hizmet ediyorsa tercih edilebilir.

Unutulmamalıdır ki, her boşanma davası benzersizdir ve çocuğun velayeti, olayın özelliğine göre farklılık gösterebilir. Ebeveynler, velayet konusundaki kararları mümkünse anlaşmalı olarak belirleyebilirler, ancak anlaşmazlık durumunda mahkeme karar verecektir.

Boşanmadan Sonra Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Boşanmanın sonuçlarından biri olan boşanmadan sonra soyadı değişikliği de Türk Medeni Kanunu 173. Maddede düzenlenmiştir. Bu maddede kadının, boşanmayla birlikte eşinin kişisel durumunu koruyacağı (erginlik gibi) ancak evlenmeden önceki soyadını kullanacağı düzenlenmiştir.

Boşanmanın gerçekleştiği durum, hakimin boşandığınızı sözlü olarak ifade ettiği an değildir. Hâkimin gerekçeli kararı hazırlaması gerekmektedir. Bu kararın hazırlanması hemen gerçekleşebilecekken 30 günlük bir süreyi de bulabilir. Tebligatların avukatlara elektronik yoldan ve söz konusu taraflara posta yoluyla yapılmasıyla itiraz süresi başlar. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi ve tebliğden sonra taraflara itiraz için verilen iki haftalık hak düşürücü sürenin tamamlanmış olması gerekir. Bu hak düşürücü sürede her iki tarafında itiraz etmemesi durumda boşanma kararı kesinleşmiş olacaktır. Taraflar bu süreyi beklemek istemezse mahkemeye itiraz etmeyeceklerini bildirerek kararın kesinleşmesini öne alabilmektedir.

Dilerse kadın, yine Türk Medeni Kanunu 173. Maddesinin düzenlediği şekilde boşandığı kişinin soyadını kullanmakta menfaati olduğunu ve ayrıca boşanılan kocanın eski eşin bu soyadını kullanmasıyla bir zarara uğratılmayacağını ispatlarsa hâkim boşanılan kocanın soyadının boşanmayla değiştirilmemesinekarar verebilir. Bu talep boşanma davasında gündeme getirilmemiş ve bir işlem yapılmamış olsa dahi 1 yıllık sürede eski eşin soyadını kullanma talebi gerçekleştirilebilir.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

ÇORLU AİLE MAHKEMESİNE

Davacı: A.B (T.C. Kimlik No: ………………….)

Adresi:

Davalı: B.B(T.C. Kimlik No: …………………..)

Adresi:

Dava Konusu: Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir.

Açıklamalar:

1. Davacı ve davalı …… tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten C.B adında çocukları bulunmaktadır.

2. Davacı ve davalı arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başlanmıştır

3. Davalı ile müvekkilim arasındaki evlilik, davalının müvekkilime yönelik sorumsuz davranışları ve şiddet içeren tutumları nedeniyle çekilmez bir hal almıştır.

Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, tanık ve her türlü delil

Hukuki Nedenler: MK. md. 166

Sonuç ve Talep:

Davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına,

Müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,

Müvekkilim için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Şerifcan Badıllı

İmza

​​​​​​​​​​YAZAN

​​​​​​​​​AV. ŞERİFCAN BADILLI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir