İdare hukuku, kamu idaresinin kuruluşunu, işleyişini ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. İdarenin faaliyetleri, kamu yararını gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu nedenle, idare hukuku, kamu yararı ile bireyin hak ve özgürlükleri arasında bir denge sağlamaya çalışır.

İdare hukukunun temel amacı, idarenin hukuka uygun ve hakkaniyetli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktır. Bu amacı doğrultusunda, idare hukuku, idarenin yetkilerini, sorumluluklarını ve sınırlarını belirler.

İdare hukuku, geniş bir uygulama alanına sahiptir. İdarenin faaliyetleri, her alanda karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle, idare hukuku, günümüz hukukunun en önemli dallarından biri olarak kabul edilmektedir.

İdare Hukuku Kavramları

İdare hukukunun temel kavramları şunlardır:

 • İdare: Kamu hizmetlerini yürüten, kamu gücünü kullanan kişi veya kurumlardır.
 • İdari işlem: İdarenin tek taraflı, hukuki sonuç doğuran işlemleridir.
 • İdari dava: İdarenin hukuka aykırı eylem veya işlemleri nedeniyle açılan davalardır.
 • İdari yargı: İdarenin eylem veya işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen yargı koludur.

İdare hukukunun temel ilkeleri

İdare hukukunun temel ilkeleri şunlardır:

 • Yasama Yetkisini Kullanma İlkesi: İdare, yalnızca yasayla kendisine verilmiş olan yetkileri kullanabilir.
 • Yasallık İlkesi: İdare, eylem ve işlemlerinde yasalara uygun hareket etmek zorundadır.
 • Adalet İlkesi: İdare, eylem ve işlemlerinde adaleti gözetmek zorundadır.
 • Eşitlik İlkesi: İdare, eylem ve işlemlerinde herkese eşit davranmak zorundadır.
 • Hukuk Güvenliği İlkesi: İdarenin eylem ve işlemleri, kişilerin hukuki beklentilerini zedelemeyecek şekilde olmalıdır.

İdare Hukukunun Kapsamı

İdare hukuku, aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • İdarenin kuruluşu ve örgütlenmesi
 • İdari işlemler
 • İdari sözleşmeler
 • İdari yargı
 • İdari sorumluluk
 • İdari yaptırımlar
 • İdare hukukunda avukatlık hizmeti

İdare hukuku, karmaşık ve teknik bir konudur. Bu nedenle, idare hukuku alanındaki davalarda avukatlık hizmeti alınması önemlidir. Avukat, idare hukuku alanındaki uzmanlığı ile idarenin eylem veya işlemlerinin hukuka uygunluğunu değerlendirebilir ve davaların en iyi şekilde yürütülmesini sağlayabilir.

İdare Hukukunda Avukatlık Hizmetinin Faydaları

İdare hukukunda avukatlık hizmetinin faydaları şunlardır:

 • Davaların en iyi şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Daha yüksek tazminat elde edilmesini sağlar.
 • Dava sonucunda elde edilen hakkın güvence altına alınmasını sağlar.

İdare hukuku alanında dava açmayı düşünüyorsanız, alanında uzman bir avukattan hukuki destek almanız önemlidir.