Tazminat hukuku, hukuka aykırı bir eylem veya ihmal sonucunda bir başkasına zarar verilmesi durumunda, zarar gören kişinin uğradığı zararın karşılanması amacıyla uygulanan hukuk dalıdır. Tazminat hukuku, maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir.

Maddi tazminat, bir kişinin malvarlığı değerlerinde meydana gelen zararın karşılanması amacıyla ödenen tazminattır. Maddi tazminat, zarar gören kişinin uğradığı zararın miktarına göre belirlenir. Maddi tazminat kapsamında, zarar gören kişinin tedavi masrafları, iş göremezlik tazminatı, gelir kaybı tazminatı, mal kaybı tazminatı gibi giderler talep edilebilir.

Manevi tazminat, bir kişinin kişilik haklarının ihlali sonucunda uğradığı zararın karşılanması amacıyla ödenen tazminattır. Manevi tazminat, zarar gören kişinin duyduğu acı, elem, üzüntü, manevi yıkım gibi zararların karşılanması amacıyla ödenir. Manevi tazminat miktarı, zarar gören kişinin yaşadığı acı ve elemin derecesine göre belirlenir. Manevi tazminat kapsamında, zarar gören kişinin duyduğu acı ve elemin karşılığı olarak bir miktar para ödenmesi talep edilebilir.

Tazminat Hukuku Davaları

Tazminat hukuku davaları, genellikle hukuk mahkemelerinde görülür. Tazminat davaları, zarar gören kişinin zararını gidermek amacıyla açtığı davalardır. Tazminat davalarında, zarar gören kişinin uğradığı zararın miktarını kanıtlaması gerekir. Tazminat davalarında, zarar veren kişinin kusurlu olması gerekir. Zarar veren kişinin kusurlu olduğunun tespiti için, zarar gören kişinin zarar veren kişinin eylem veya ihmalinden dolayı zarar gördüğünü kanıtlaması gerekir.

Tazminat Hukuku Alanında İlgili Konular;

  • Tazminat davaları açılması
  • Tazminat davalarında uzlaşma görüşmeleri
  • Tazminat davalarında bilirkişi raporlarının alınması
  • Tazminat davalarında temyiz ve istinaf başvuruları

Tazminat Hukuku Uzmanlarımız

Tazminat hukuku alanında uzman avukatlarımız, müvekkillerinin haklarını korumak için deneyim ve bilgi birikimlerini kullanmaktadır. Avukatlarımız, tazminat davalarının her aşamasında müvekkillerinin yanında olup, onların en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktadır.

Tazminat hukuku alanında hukuki yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Avukatlarımız, size en kısa sürede dönüş yaparak, hukuki sürecinizi başlatacaktır.