Trafik kazaları, karayolunda hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı, ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanan olaylardır. Trafik kazaları, hem maddi hem de manevi açıdan büyük zararlara yol açabilmektedir. Bu nedenle, trafik kazasına uğramış olan kişilerin, zararlarını karşılamak için hukuki yollara başvurmaları gerekmektedir.

Trafik kazaları hukuku, trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, Borçlar Hukuku'nun bir alt dalı olan Tazminat Hukuku'ndan temellerini almaktadır.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında, zarar gören kişinin zararını ispatlaması gerekmektedir. Zarar, maddi ve manevi olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Maddi zarar, kaza sonucu oluşan bedensel ve malvarlığı zararlarını ifade etmektedir. Maddi zararın kapsamı, kaza sonucu oluşan tedavi masrafları, sakatlık durumunda gelir kaybı, malvarlığında oluşan hasar gibi unsurları içermektedir.

Manevi zarar ise, kaza sonucu oluşan acı, elem ve üzüntü gibi zararları ifade etmektedir. Manevi zararın kapsamı, kaza sonucu oluşan ruhsal travma, toplumdaki itibarın zedelenmesi gibi unsurları içermektedir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında, zarar gören kişinin sorumlu kişilere karşı tazminat talebinde bulunması gerekmektedir. Sorumlu kişiler, kazaya karışan araç sürücüleri, araç sahipleri, trafik işaret ve kurallarına uymayan kişiler, kaza mahallinde gerekli önlemi almayan kamu görevlileri gibi kişiler olabilmektedir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları, genellikle adli yargıda görülür. Ancak, trafik sigortası kapsamında olan kazalarda, tazminat talebi, doğrudan sigorta şirketine karşı da açılabilmektedir.

Trafik kazasına uğramış olan kişilerin, zararlarını karşılamak için hukuki yollara başvurmadan önce, bir avukat ile görüşmesi gerekmektedir. Avukat, kazadan kaynaklanan zararların tespit edilmesine, sorumlu kişilerin belirlenmesine ve tazminat talebinin doğru şekilde hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

Trafik Kazaları Hukukunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Trafik kazaları hukukunda, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şunlardır:

  • Kaza yerinde gerekli delilleri toplamak (fotoğraf, video, tanık ifadeleri vb.)
  • Kaza raporunu almak
  • Maddi hasarlı kazalarda, aracın hasar tespitini yaptırmak
  • Yaralanmalı kazalarda, sağlık raporu almak
  • Kazadan kaynaklanan zararları belgelemek
  • Sorumlu kişileri belirlemek
  • Tazminat talebini doğru şekilde hazırlamak

Trafik kazaları hukuku, karmaşık ve teknik bir konudur. Bu nedenle, trafik kazasına uğramış olan kişilerin, hukuki yollara başvurmadan önce bir avukat ile görüşmesi gerekmektedir.