Tekirdağ Araç Değer Kaybı Avukatı - teko

Tekirdağ'da trafik kazası geçiren ve aracında hasar meydana gelen araç sahipleri, araç değer kaybı tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Araç değer kaybı, kaza sonucu aracın piyasa değerinde meydana gelen düşüş olarak tanımlanabilir. Araç değer kaybı tazminatı, kazada kusurlu olmayan veya daha az kusurlu olan tarafa ödenir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı tazminatı, kaza tarihi itibarıyla aracın piyasa değerinden, kazadan sonra aracın piyasa değerinin düştüğü miktarın çıkarılması suretiyle hesaplanır. Araç değer kaybı tazminatının hesaplanmasında aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

  • Aracın model yılı
  • Aracın markası
  • Aracın tipi
  • Aracın kilometresi
  • Aracın hasar miktarı
  • Kaza tarihindeki araç piyasa değeri

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Alınır?

Araç değer kaybı tazminatı, kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden veya kazada kusurlu olan kişinin kendisinden talep edilebilir. Araç değer kaybı tazminatı talep etmek için öncelikle kaza tespit tutanağı tutulması gerekir. Kaza tespit tutanağı, kazanın gerçekleştiği tarih, saat, yer ve oluş şeklini gösteren bir belgedir. Kaza tespit tutanağı, kazaya karışan tarafların imzasıyla birlikte bir nüshası sigorta şirketine gönderilmelidir.

Araç değer kaybı tazminatı talebi, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılmalıdır. Araç değer kaybı tazminatı talebinde bulunabilmek için aşağıdaki belgelere ihtiyaç vardır:

  • Kaza tespit tutanağı
  • Aracın hasar tespit raporu
  • Aracın ruhsatı
  • Aracın trafik sigortası poliçesi

Araç değer kaybı tazminatı talebi, sigorta şirketine yazılı olarak veya e-devlet üzerinden yapılabilir. Sigorta şirketi, araç değer kaybı tazminatını değerlendirmek için eksper görevlendirir. Eksper, aracın hasarını yerinde inceleyerek araç değer kaybı tazminatı tutarını belirler. Sigorta şirketi, eksperin belirlediği araç değer kaybı tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Tekirdağ'da Araç Değer Kaybı Tazminatı Davası

Sigorta şirketi, araç değer kaybı tazminatını ödemeyi reddederse veya ödemeyi kabul ettiği tazminat miktarını yetersiz bulursanız, araç değer kaybı tazminatı davası açabilirsiniz. Araç değer kaybı tazminatı davası, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde açılmalıdır.

Araç değer kaybı tazminatı davası, Trafik Mahkemesinde açılır. Davanın açılabilmesi için öncelikle dava dilekçesi hazırlanması gerekir. Dava dilekçesinde, kaza tarihi, kaza yeri, kazanın oluş şekli, aracın hasar miktarı, talep edilen tazminat miktarı ve sigorta şirketinin ödemeyi reddetmesi veya ödemeyi kabul ettiği tazminat miktarı belirtilmelidir.

Dava dilekçesinin hazırlanmasının ardından, dava dilekçesi ve gerekli belgeler Tekirdağ Trafik Mahkemesine sunulur. Mahkeme, davanın kabulü halinde bilirkişi görevlendirir. Bilirkişi, aracın hasarını yerinde inceleyerek araç değer kaybı tazminatı tutarını belirler. Mahkeme, bilirkişinin belirlediği araç değer kaybı tazminat tutarını esas alarak karar verir.

Teko Hukuk Bürosu

Teko Hukuk Bürosu, Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve trafik kazası tazminat davalarında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Büromuz, araç değer kaybı tazminatı davalarında müvekkillerimize hukuki destek sunmaktadır. Araç değer kaybı tazminatı davasında haklarınızı korumak için Çorlu Avukat Teko Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.