Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallara ilişkin hukuki ilişkileri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Bu kapsamda, taşınmaz malların mülkiyeti, sınırlı ayni hakları, kira sözleşmeleri, imar hukuku, tapu işlemleri gibi konular gayrimenkul hukukunun çalışma alanı içerisindedir.

Gayrimenkul hukuku, günümüzde toplumda en sık karşılaşılan hukuki sorunlardan biridir. Bu nedenle, gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Gayrimenkul Avukatı Çalışma Alanları

Gayrimenkul hukuku, aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Mülkiyet hakkı: Taşınmaz mallara ilişkin en temel hak mülkiyet hakkıdır. Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkının kazanılması, korunması ve sınırlandırılması ile ilgili hükümleri düzenler.
 • Sınırlı ayni haklar: Taşınmaz mallara ilişkin diğer bir önemli hak sınırlı ayni haklarıdır. Gayrimenkul hukuku, irtifak hakkı, intifa hakkı, sükna hakkı, ipotek hakkı gibi sınırlı ayni hakları düzenler.
 • Kira sözleşmeleri: Taşınmaz malların kullanımına ilişkin en yaygın sözleşme türüdür. Gayrimenkul hukuku, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, uygulanması ve sona ermesi ile ilgili hükümleri düzenler.
 • İmar hukuku: Taşınmaz malların kullanımını ve inşasını düzenleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, imar planları, ruhsat işlemleri, yapı denetimi gibi konuları imar hukuku kapsamında inceler.
 • Tapu işlemleri: Taşınmaz malların mülkiyetinin devrine ilişkin işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, tapu tescil işlemleri, satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi konuları tapu hukuku kapsamında inceler.

Gayrimenkul Hukuku Davaları

Gayrimenkul hukuku alanındaki uyuşmazlıklar genellikle dava yoluyla çözüme kavuşturulur. Gayrimenkul hukuku alanında en sık görülen dava türleri şunlardır:

 • Tapu iptali ve tescil davası: Tapu kaydında hata veya eksiklik olması halinde açılan dava türüdür.
 • Ortaklığın giderilmesi davası: Birden fazla kişinin ortak olduğu taşınmaz malın mülkiyetinin paylara ayrılmasını sağlayan dava türüdür.
 • Mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin davalar: Mülkiyet hakkına yapılan müdahaleleri gidermeyi amaçlayan dava türüdür.
 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalar: Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlayan dava türüdür.
 • İmar hukukundan kaynaklanan davalar: İmar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlayan dava türüdür.

Gayrimenkul Hukukunda Uzman Avukat Desteği

Gayrimenkul hukuku alanındaki uyuşmazlıklar, karmaşık ve teknik bilgi gerektiren konulardır. Bu nedenle, gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan destek almak önemlidir.

Gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, aşağıdaki konularda hukuki destek sağlayabilir:

 • Taşınmaz mal alım satımı: Taşınmaz mal alım satımı sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi ile ilgili konularda hukuki destek sağlar.
 • Kira sözleşmeleri: Kira sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi ile ilgili konularda hukuki destek sağlar.
 • İmar hukuku: İmar planları, ruhsat işlemleri, yapı denetimi gibi konularda hukuki destek sağlar.
 • Tapu işlemleri: Tapu tescil işlemleri, satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi konularda hukuki destek sağlar.

Gayrimenkul hukuku alanındaki uyuşmazlıklarla karşılaşmanız halinde, gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan hukuki destek almanız tavsiye edilir.