Miras hukuku, miras bırakanın ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, mirasçıların haklarını korumayı ve miras bırakanın iradesinin yerine getirilmesini amaçlamaktadır.

Miras hukukunun kapsamı oldukça geniştir. Miras hukuku, miras bırakanın ölümü, mirasın açılması, mirasçıların belirlenmesi, mirasın paylaştırılması, mirasın vergilendirilmesi gibi konuları incelemektedir.

Miras bırakanın ölümü, miras hukukunun başlangıç noktasıdır. Miras bırakanın ölümü ile birlikte, miras bırakanın mal varlığı mirasçılarına geçer.

Mirasın açılması, miras bırakanın ölümünün hukuki sonuçlarının doğmasıdır. Mirasın açılması ile birlikte, mirasçılar miras bırakanın mal varlığına sahip olmaya başlarlar.

Mirasçıların belirlenmesi, miras bırakanın mal varlığının kime geçeceğinin belirlenmesidir. Mirasçılar, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır.

Yasal mirasçılar, miras bırakanın kanunda belirlenen yakın akrabalarıdır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın iradesine bakılmaksızın mirasa hak kazanırlar.

Atanmış mirasçılar, miras bırakanın kendi iradesiyle belirlediği kişilerdir. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın iradesine uygun olarak mirasa hak kazanırlar.

Mirasın paylaştırılması, mirasçıların miras bırakanın mal varlığını aralarında paylaştırmalarıdır. Mirasın paylaştırılması, mirasçıların anlaşmaları ile veya mahkeme kararı ile yapılabilir.

Mirasın vergilendirilmesi, miras bırakanın ölümünden sonra mirasın vergilendirilmesidir. Miras hukukunun bir parçası olan veraset ve intikal vergisi, mirasın vergilendirilmesini düzenleyen bir vergidir.

Miras hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlar, müvekkillerinin miras hukuku ile ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaktadır. Miras hukuku avukatları tarafından sunulan başlıca hizmetler şunlardır:

 • Miras hukuku danışmanlığı
 • Miras hukuku davaları
 • Miras hukuku uyuşmazlıkları

Miras hukuku avukatları, miras hukuku alanında uzmanlık sahibidirler. Miras hukuku avukatları, müvekkillerinin miras hukuku ile ilgili sorunlarını çözmek için gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

Miras Hukuku Hizmetlerine İhtiyaç Duyan Kişiler

Miras hukuku hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler şunlardır:

 • Miras bırakanlar
 • Mirasçılar
 • Miras hukuku ile ilgili anlaşmazlıkları olan kişiler
 • Miras hukuku hizmetleri, miras bırakanların miras hukuku ile ilgili planlama yapmalarına, mirasçıların miras hukuku ile ilgili haklarını korumalarına ve miras hukuku ile ilgili anlaşmazlıkları çözmelerine yardımcı olmaktadır.

Miras Hukuku ile İlgili Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar

 • Miras bırakan, ölümünden sonra mal varlığını yasal mirasçılarına veya atanmış mirasçılarına bırakabilir.
 • Miras bırakan, ölümünden sonra mal varlığını belirli bir kişiye veya kişilere bırakmak için vasiyetname düzenleyebilir.
 • Miras bırakan, ölümünden sonra mal varlığının belirli bir amacı gerçekleştirmek için kullanılmasını sağlamak için vasiyetname düzenleyebilir.
 • Miras bırakan, ölümünden sonra mal varlığının belirli bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için vasiyetname düzenleyebilir.
 • Miras hukuku, karmaşık ve dinamik bir hukuk dalıdır. Miras hukuku ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bir miras hukuku avukatından hukuki tavsiye almanız önemlidir.