İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. İcra hukuku, alacaklının hak ve menfaatlerinin korunması, borçlunun ise haksız yere zarara uğratılmaması amacıyla düzenlenmiştir.

İcra hukuku, ilamlı ve ilamsız icra olmak üzere iki türe ayrılır.

İlamlı icra, mahkeme kararının yerine getirilmesi için başlatılan icra takibidir. İlamlı icra, alacaklının mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra icra dairesine başvurması ile başlar. İcra dairesine başvuran alacaklı, mahkeme kararının bir örneğini ve icra talepnamesini icra müdürlüğüne sunar. İcra müdürü, icra talepnamesini inceledikten sonra icra emrini borçluya tebliğ eder. Borçlu, icra emrini aldıktan sonra 7 gün içinde icra dairesine itiraz edebilir. Borçlunun itiraz etmesi halinde, alacaklı itirazın kaldırılması için dava açabilir. İcra emrine itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi halinde, icra müdürü, borçlunun mallarına haciz koyabilir. Haciz, borçlunun mallarının icra dairesine teslim edilmesidir. İcra müdürü, haczedilen malların satışını yaparak alacaklının alacağını tahsil eder.

İlamsız İcra

İlamsız icra, mahkeme kararı olmaksızın başlatılan icra takibidir. İlamsız icra, alacaklının borçluya olan alacağını tahsil etmek için doğrudan icra dairesine başvurması ile başlar. İcra dairesine başvuran alacaklı, icra talepnamesini icra müdürlüğüne sunar. İcra müdürü, icra talepnamesini inceledikten sonra icra emrini borçluya tebliğ eder. Borçlu, icra emrini aldıktan sonra 7 gün içinde icra dairesine itiraz edebilir. Borçlunun itiraz etmesi halinde, alacaklı itirazın kaldırılması için dava açabilir. İcra emrine itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi halinde, icra müdürü, borçlunun mallarına haciz koyabilir.

İcra hukuku, karmaşık ve teknik bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, icra hukuku ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde, bir avukattan hukuki yardım almanız tavsiye edilir.

İcra Hukuku Çalışma Alanı

  • İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması ve yürütülmesi
  • İcra emrine itirazların incelenmesi ve itirazların kaldırılması için dava açılması
  • İcra takibine konu malların haczedilmesi ve satılması
  • İcra takibine konu alacakların tahsil edilmesi
  • İcra hukuku ile ilgili danışmanlık ve hukuki yardım
  • İcra hukuku alanındaki hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.